Welkom


Met ruim 25 jaar ervaring, in alle facetten van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, biedt Monique Wessels IB-support dat wat u zoekt in een tijdelijke onderwijscollega, coach, interim intern begeleider, coördinator Passend Onderwijs en sparringspartner.

Haar rol van de intern begeleider, coördinator Passend Onderwijs, in een basisschool is een uitdagende en belangrijke. Zij is iemand met brede kennis en ervaring, een coördinator en een coach, iemand die structuur aanbrengt, leerkrachten kan ondersteunen en kan delegeren. Een professionele gesprekspartner voor de directie en ook met ouders een positief en goed gesprek kan voeren. Als interim intern begeleider is zij iemand met visie op onderwijs en begeleiding van alle kinderen ongeacht hun onderwijsbehoefte. 

Als coach werkt zij volgens opbrengstgerichte gespreksvoering en maakt een plan op maat in overleg met betrokkenen.

Door haar ervaring en opleiding kan zij ook managementtaken en adviserende taken op zich nemen en sluit geregeld aan in MT en ZAT overleggen. 


Mijn aanbod

Coaching

Coaching biedt de leerkracht, intern begeleider, directeur of het schoolteam de kans om zijn of haar kwaliteiten optimaal in te zetten. Ik maak gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering en nodig je uit om jouw doel te formuleren, uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen op jouw sterke kanten.

Interne begeleiding

Op tijdelijke basis kan interim ib een aanvulling zijn op het schoolteam wanneer er sprake is van afwezigheid van de eigen intern begeleider. Ook kan interim ib ingezet worden naast de huidige ib-er in een verandertraject of als coach bij een inspectie bezoek.

Management en advies

Als sparringspartner van directie, aanvulling in het managementteam (MT) of zorgadviesteam (ZAT) kan IB-support bijdragen aan de professionele cultuur op de basisschool. 

Ervaring van onderwijscollega's met IB-support;