Coaching biedt de leerkracht, intern begeleider, directeur of schoolteam de kans om zijn of haar kwaliteiten optimaal in te zetten.
Ik maak gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering en nodig je uit om jouw doel te formuleren, uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen op jouw sterke kanten. 
Ook kan de Golden Personality Profiler worden ingezet om tot oplossingsgerichte gesprekken te komen. Golden is een persoonlijkheidsvragenlijst die respondenten indeelt in typen. Ieder van de 16 typen omvat unieke persoonlijke eigenschappen, sterke punten, motiverende factoren en potentiële groeipunten. Het geeft inzicht in de sterke en minder sterke punten van de persoonlijkheid. Dit instrument is uitermate geschikt in te zetten bij coaching in het onderwijs.