Wat kun je verwachten van de interim intern begeleider.


Monique Wessels IB support kan worden ingezet als interim intern begeleider, coördinator Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de omgeving Haarlem, Amsterdam en Kennemerland. 

Zij kan zowel in een verandertraject naast de intern begeleider of ter vervanging van de intern begeleider ingezet worden, zodat de kwaliteit in de organisatie van de school gewaarborgd blijft wanneer een intern begeleider tijdelijk ontbreekt of de benodigde expertise en ervaring mist. 

De interim intern begeleider kan ingezet worden bij;
+ coachen van leerkrachten
+ doorvoeren en opzetten van gewenste veranderingen in de zorgstructuur
+ groepsbezoeken uitvoeren en ondersteunen bij klassenmanagement
+ toetskalender bijhouden en aansturen van leerkrachten bij het toetsen van de leerlingen
+ uitvoeren van trendanalyses van de toetsresultaten
+ coördineren van zorg-advies-team overleggen
+ contact externen