Wat kun je verwachten


Als sparringspartner van directie, aanvulling in het managementteam (MT) of zorgadviesteam (ZAT) draagt IB-support bij aan de professionele cultuur op de basisschool. 

Zij kan begeleiding bieden bij inhoudelijke verbeteringen zoals de zorgstructuur, het werken met analyses, opbrengstgericht werken en de kwaliteit van het klassenmanagement.