Wie ben ik?


Binnen het basisonderwijs heb ik me sinds 1991 ontwikkeld en gespecialiseerd als oplossingsgericht coach, begeleider op het gebied van zorgstructuren, communicatie, management en leerlingzorg. Ik ga uit van mogelijkheden, onderwijsbehoeften van iedere leerling en ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. 

Als ouder kan ik me goed inleven en communiceren met andere ouders waardoor respectvolle gesprekken ontstaan. 
Als leerkracht heb ik in zowel onderbouw-, middenbouw-, als bovenbouwgroepen gewerkt. 
Als intern begeleider heb ik sinds 2001 zorg gedragen voor de leerlingenzorg in het regulier onderwijs en in 2003 mijn ib-opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam behaald. 
Als ambulant begeleider werkte ik bij het Expertise Centrum cluster 3 in Amsterdam en volgde daar de opleiding tot Master SEN bij Fontys.

Toen ik in 2010 als zelfstandig intern begeleider startte had ik niet kunnen vermoeden dat ik op zoveel verschillende, inspirerende en uitdagende onderwijsklussen terecht zou komen. Van Speciaal Onderwijs tot reguliere scholen, van Speciaal Basisonderwijs tot verbetertrajecten zwakke scholen met gemotiveerde en minder gemotiveerde teams. Dit zorgt ervoor dat mijn onderwijshart met enthousiasme blijft slaan en ik me steeds opnieuw ontwikkel samen met de teams waarin ik werk. 

Door het op de voet volgen van de ontwikkelingen in onderwijs, het volgen van cursussen, masterclasses en het bijwonen van congressen blijf ik up-to-date.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." 
Nelson Mandela

Graag blijf ik me ontwikkelen in onderwijs samen met inspirerende onderwijscollega's in verschillende opdrachten en op steeds weer andere plekken in het land.